Nhiều khi thực sự muốn đốt cháy tất cả!!!!

Đề thi năm nay….

Các thầy ơi, các thầy muốn giết em có phải không?

Không cần đâu, em đọc đề là đủ chết rồi!!!!

……

Có lẽ Minh Tiêu nên đi ở ẩn một thời gian,

Chán đời quá!!!!

Thi cử như điên…

Đi chết đây….