Trước hết là tạ lỗi với các nàng, đừng ném đá cũng đừng ghét Tiêu Tiêu nha, 😦

Ta lâu không có xuất hiện là có lý do chớ bộ!!!

Thực ra thì ngại quá, mấy bữa trước đi nghỉ xả hơi nên không có eidt truyện *đỏ mặt*, cơ mà lúc ta định làm thì máy tính dở hơi bị trục trặc, huhu….

Bây giờ thì khổ rồi, ta làm mất teo bản tiếng Trung của bộ Toái Phong Thiên, ta vô dụng quá mà ;____;

Bi h nại phải lặn lội tìm lại ;____;

Thế nên các nàng ráng đợi ta nha!!!

P/S: Ai hảo tâm có bản tiếng Trung cho ta mới *chớp mặt* *đỏ mặt*

Người ta lười nha, đừng có mắng ta ;____;