Hoạt cái nhĩ ái ngã ( Anh xứng đáng yêu tôi)

Tác giả: La Liên

Thể loại: Hiện đại, hài, nhất công nhất thụ

Tóm tắt: Chị bạn công thích tiểu thuyết do bạn thụ viết, tơ tưởng đến bạn thụ. Bạn công vô tình biết mặt thật bạn thụ, dùng nick bà chị giả làm fan bạn thụ đi cua bạn thụ. (lấy trên vnsharing do Yên Hà đăng :X)

Minh Tiêu : ém hàng trước, ra Tết làm *hắc hắc*

Truyện này Smiley Joyce tỷ giới thiệu, h mới có thời gian làm *nhảy nhót*