Minh Tiêu:  hị hị, thỉnh thoảng ta hay ngồi ngâm WordPress, thích nhất cái mục “những từ được tìm kiếm trên GG”, thật sự là đọc mục này rất hài hước, xả xì trét, phát hiện ra mọi người vào trang của nhà ta bằng nhiều cách thú vị.

Hôm nay Tiêu xin chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức, enjoy :X