Tai họa thành nạn yêu thành hoạ

(Họa hại thành hoạn yêu thành tai)

0

437eb0e2hd3222d13a9f8&690

Vũ: vâng, truyện này hoan thoát, vui vẻ, xả xì- trét rất tốt mà không thiếu phần cảm động và sâu sắc, các nhân vật mỗi ng mỗi đặc điểm, mỗi câu chuyện riêng tạo nên cái “thú” trong truyện. Còn “thú” ntn thì mời mn đọc truyện sẽ bít nhá!!!! kakaka…

Giới thiệu nhân vật + ảnh kịch truyền thanh của truyện:

(nếu ảnh nhìn k rõ mời mn chuột phải kích ảnh mở tab mới)

1c92c703

Ngoài cùng rõ nhất là 2 nv chính của chúng ta: Công bảo mẫu – Lương Đình Xuyên và thụ yêu nghiệt – Trần Thành Thực

Phía sau từ trái sang phải, từ trên xuống dưới:

Công tử trăng hoa Đường Ngữ + nữ quỷ Lâm Nguyệt Thăng

Tóc vàng nóng nảy KAY + gấu chó ngốc nghếch Bùi Hướng Hải

Vô lại đỉnh cấp Mạch Đào + bác sĩ nhút nhát Hoàng Cửu Cửu

(đôi này nhìn k rõ thỉnh xuống ảnh dưới, ông chú râu ria lởm chởm chính là Mạch Đào, còn đeo kính ôm lồng chim sáo đá là Hoàng Cửu Cửu)

207azcw 437eb0e2hd3221af82e8a&690

437eb0e2hd322726fbb98&690

437eb0e2hd32280546f04&690

20143171421367267

s_bk_57f3ff7355a7f37a10acc7e70024278b_xMQEpk